Toplantılar ve Atölye

Atölye çalışmaları amacıyla online iletişimin sağlanması için çeşitli video konferans toplantı uygulamalarının kullanılması gerekmektedir. Toplantıların yapılması eğitmenlerin uygun gördüğü zaman ve saatlerde olacaktır. Toplantılara katılım sağlayamayan bireyler ise görüşme kayıtlarını izleyebilme imkanına sahip olacaklar. Ancak hali hazırda alınmış kararlarda söz sahibi olamazlar. 

Takım yönetimi için ayrıca çeşitli yazılımlar kullanılacaktır. Bu yazılımların etkinlikle kullanılması atölye çalışmalarının başarılı şekilde sonuçlandırılmasına katkıda bulunacaktır.